låga

lågar
lågade
lågat
Verb

Översättningar

Synonymer till låga

Hur böjs ordet låga på svenska?

Presens: lågar
Preteritum: lågade
Supinum: lågat

Hur används ordet låga

 • "Det kan vara att du ska tillhöra någon grupp som gör att de går på så låga åldrar, säger Anne Olsson, som är fritidsledare på gården Bruket i Ronneby."
 • "– Det handlar om mycket låga hyreshöjningar och jag är övertygad om att hyresgästerna själva är kapabla att avgöra hur de vill göra."
 • "Det låga trycket beror på en kombination av det stora uttaget från rockfestivalen, det soliga vädret, att fritidshusen nu har befolkats, gräsmattebevattning, påfyllning av pooler, med mera."
 • "Statsveterinär Torsten Mörner i Uppsala har fått klartecken till studien som ska undersöka om fågeldöden bland ejdrar i Östersjön har samband med att många ejdrar har låga halter av vitamin B1, tiamin."
 • "Förutom de låga priserna, är det läget som lockar."
 • "När det kommer till ämnet dioxin berättar köparen att hans franska företag tagit ett dioxinprov när de började handla från Blekinge, vilket visade låga värden."
 • "På grund av ungdomarnas låga ålder har polisen inte inlett nån förundersökning, i stället är det nu socialtjänsten som ger stöd åt dom och deras föräldrar."
 • "Enligt Svensk Vindenergi är det de kraftigt sänkta ersättningarna för förnybar el och de låga elpriserna som gör att många aktörer avvaktar."
 • "Anledningar är dåliga arbetstider, låga löner och att ingen lyssnar på chaufförerna."
 • "Det kan bli många olika konsekvenser av de låga grundvattennivåerna."

Ordet låga inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till låga

Diskussion om ordet låga

lågande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet lågande

 • "– Vi har dämpat lågande brand och går in i stadiet där vi letar efter glöd och liknande, sa han till SVT strax innan klockan 23."
 • "– Även där rök det kraftigt vid framkomst och vi kunde se att det snart skulle utbryta en lågande eld, säger Staffan Ljung på Storstockholms brandförsvar."

Diskussion om ordet lågande