metonymi

metonymin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder metonymi inom lingvistik ?

namnbyte där ett ord ersätts av ett annat, t.ex. lokalvårdare istället för städare.

Diskussion om ordet metonymi