mildra

mildrar
mildrade
mildrat
Verb

Synonymer till mildra

Hur böjs ordet mildra på svenska?

Presens: mildrar
Preteritum: mildrade
Supinum: mildrat

Hur används ordet mildra

  • "Flera kommunala byggnader ska få grästak för att mildra effekter av kraftiga regn eller skyfall."
  • "Då är det nästan alltid i tragiska sammanhang och det känns bra om vi kan mildra eller avleda med ett gosedjur, säger Alexander Vujovic."
  • "De gröna taken ska mildra effekterna av kraftiga regn eller skyfall eftersom de minskar avrinningen och magasinerar nederbörd."
  • "Han har ljugit för henne för att mildra hennes sorg."
  • "– Det är en utmaning för hela länet att mildra bristen på arbetskraft så företagen kan växa samtidigt som vi behöver ingångar till arbetslivet för de som har svårast att konkurrera om jobben, menar Nada Mladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby."
  • "Åtgärden presenterades på en presskonferens under fredagen i syfte att, efter coronautbrottet, mildra effekterna för det lokala näringslivet."
  • "Här är kommunernas svar på hur insatser ska mildra konsekvenserna."
  • "Så sent som i förra veckan tycktes de två politiska blocken stå långt ifrån varandra ifråga om att enas om ett ekonomiskt stödpaket i syfte att mildra effekterna av coronakrisen."
  • "I Karlshamn finns ett 15-punktprogram med åtgärder för att mildra konsekvenserna av coronakrisen."
  • "Därför menar Rädda Barnen att man bör fokusera särskilt på dessa grupper för att minska barnfattigdomen och mildra dess konsekvenser."

Rim på mildra

Vad betyder mildra inom geografi ?

göra mildare, göra mindre sträng

Relaterat till mildra

befrielse

förlåtelse

färglöshet

lättvindighet

förbättring

måttlighet

måttfullhet

fredsslut

mildhet

glättning

kallblodighet

mjukhet

nedgång

Diskussion om ordet mildra