otjänstbar

Okänd ordklass

Diskussion om ordet otjänstbar

otjänstbar

Okänd ordklass

Diskussion om ordet otjänstbar

otjänstbar

Okänd ordklass

Vad betyder otjänstbar inom generell ?

oduglig, otjänlig

Diskussion om ordet otjänstbar