psykiatri

psykiatrin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet psykiatri

  • "Behoven är störst inom demens, psykiatri och äldrevård, men även distriktssköterskor efterfrågas."
  • "Varför just Blekinge sticker ut är svårt att svara på, menar både Peter Valverius och Mari Söderström, som är verksamhetschef för länsgemensam psykiatri, där beroendeavdelningen ingår."
  • "I byggnad 13 finns bland annat logopedmottagning, specialisttandvård, ögonmottagning, öronoperation, psykiatri och kontor för administration och förvaltning."
  • "Tom Palmstierna är docent i psykiatri på Karolinska institutet och har över 30 års erfarenhet av behandling av personer med alkohol- och narkotikaproblem."
  • "– Här har vi möjligheter att anpassa de lokalerna så att de kommer bli bra lokaler för psykiatri och när det görs har vi utrymme att utöka antalet vårdplatser, säger Bodil Sunlöf."
  • "I byggnad 13 finns bland annat logopedmottagning, specialisttandvård, ögonmottagning, öronoperation, psykiatri och kontor för administration och förvaltning."
  • "I byggnad 13 finns bland annat logopedmottagning, specialisttandvård, ögonmottagning, öronoperation, psykiatri och kontor för administration och förvaltning."
  • "I byggnad 13 finns bland annat logopedmottagning, specialisttandvård, ögonmottagning, öronoperation, psykiatri och kontor för administration och förvaltning."
  • "Vindkraft, psykiatri och en robot"
  • "Då handlar det om var patienten får bäst behandling och det är här samarbetet mellan primärvård och psykiatri fungerar väl, säger RosMarie Nilsson, primärvårdschef."

Vad betyder psykiatri inom psykologi ?

Fotograf: Wikipedia
medicinsk disciplin, som utgår från psykopatologi och kan betraktas som en avknoppning från neurologin

Relaterat till psykiatri

botemedel

Diskussion om ordet psykiatri