psykiatriker

Substantiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till psykiatriker

Hur används ordet psykiatriker

 • "Läkaren är psykiatriker men har skrivit intyg på att patienterna både har psykiska och fysiska diagnoser."
 • "Inga-Lena Bengtsson har arbetat med metoden i tio år på Alnarps rehabiliteringsträdgård och hon är numera psykiatriker här på öppenvården i Sölvesborg."
 • "– Det är ont om psykiatriker i hela landet och för att komma till rätta med det borde platserna på läkarutbildningen bli fler och landstingssamarbetet i hela landet bör bli större, menar Tina Möller, chef för psykiatrin i Blekinge."
 • "– I dag finns det inte så mycket sjuksköterskor, psykiatriker och psykologer som vi vill ha, säger Per Söderberg."
 • "Det råder brist på psykologer, psykiatriker och sjuksköterskor inom både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i länet."
 • "Det saknas sju-åtta psykologer, fem psykiatriker och flertalet sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet."
 • "I ett rum visas Ann-Sofi Sidéns video där en psykiatriker hittar en kvinna täckt med lera under sin säng."
 • "– Kort sagt var det bara en massa konstigheter, säger Persson som under åren som gick kom att tillhöra en växande skara Quick-kritiker bestående av anhöriga, jurister, psykiatriker och journalister."
 • "Läkaren, en psykiatriker, tog i februari 2010 emot en kvinnlig patient som sökte hjälp för ätstörningar."
 • "Det var i februari 2010 som läkaren – som är psykiatriker – tog emot en ung kvinnlig patient på sin mottagning i Dalarna."

Vad betyder psykiatriker inom psykologi ?

person med expertkunskap inom psykiatri

Diskussion om ordet psykiatriker

psykiatriker

psykiatrikern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet psykiatriker

 • "Läkaren är psykiatriker men har skrivit intyg på att patienterna både har psykiska och fysiska diagnoser."
 • "Inga-Lena Bengtsson har arbetat med metoden i tio år på Alnarps rehabiliteringsträdgård och hon är numera psykiatriker här på öppenvården i Sölvesborg."
 • "– Det är ont om psykiatriker i hela landet och för att komma till rätta med det borde platserna på läkarutbildningen bli fler och landstingssamarbetet i hela landet bör bli större, menar Tina Möller, chef för psykiatrin i Blekinge."
 • "– I dag finns det inte så mycket sjuksköterskor, psykiatriker och psykologer som vi vill ha, säger Per Söderberg."
 • "Det råder brist på psykologer, psykiatriker och sjuksköterskor inom både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i länet."
 • "Det saknas sju-åtta psykologer, fem psykiatriker och flertalet sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet."
 • "I ett rum visas Ann-Sofi Sidéns video där en psykiatriker hittar en kvinna täckt med lera under sin säng."
 • "– Kort sagt var det bara en massa konstigheter, säger Persson som under åren som gick kom att tillhöra en växande skara Quick-kritiker bestående av anhöriga, jurister, psykiatriker och journalister."
 • "Läkaren, en psykiatriker, tog i februari 2010 emot en kvinnlig patient som sökte hjälp för ätstörningar."
 • "Det var i februari 2010 som läkaren – som är psykiatriker – tog emot en ung kvinnlig patient på sin mottagning i Dalarna."

Vad betyder psykiatriker inom psykologi ?

person med expertkunskap inom psykiatri

Möjliga synonymer till psykiatriker

Relaterat till psykiatriker

botemedel

Diskussion om ordet psykiatriker