quake

quake
quaked
quaked
Verb

Översättningar

Synonymer till quake

Ordet quake har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom geologi
ALLMÄNT
sport
geologi

Ordet quake inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till quake (inom ALLMÄNT)

Ordet quake inom sport

Synonymer till quake (inom sport)

Ordet quake inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till quake (inom geologi)

Möjliga synonymer till quake (inom geologi)

Diskussion om ordet quake

quake

quakes
Substantiv

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till quake (inom geologi)

Diskussion om ordet quake