shiver

shiver
shivered
shivered
Verb

Översättningar

Synonymer till shiver

Ordet shiver har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet shiver inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet shiver inom generell

shake, as from cold or fear

Synonymer till shiver (inom generell)

Uttryck till shiver (inom generell)

Möjliga synonymer till shiver (inom generell)

Diskussion om ordet shiver

shivering

shiverings
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till shivering (inom generell)

Diskussion om ordet shivering

shivering

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till shivering

Diskussion om ordet shivering