rättsfråga

rättsfrågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rättsfråga

  • "Vi ska nu gå igenom domen grundligt och se om vi kan föra upp någon rättsfråga till Högsta domstolen, säger advokat Karl Harling."
  • "För att HD ska ta upp ett fall till prövning krävs att det innehåller en rättsfråga som behöver prövas ytter- ligare och en av de tre männens advo- kat anser att sådana finns."
  • "För att så ska ske krävs att målet innehåller någon rättsfråga som behöver utredas ytterligare."
  • "Det här är en rättsfråga som har stort principiellt intresse, säger Johan Eriksson till SVT:s Aktuellt."
  • "Så det är en bevisfråga snarare än en rättsfråga, säger han."
  • "– Det finns ingen rättsfråga i målet som kan vara av intresse för Högsta domstolen, bedömer Henrik Lindblom, mannens advokat."
  • "Det här var ju en hovrättsdom och i så fall är det Högsta domstolen som är nästa instans, men då ska det handla om någon isolerad rättsfråga."
  • "- Det vittnar om att HD inte längre orkar med att fullgöra sin roll som prejudikatsbildare i en viktigt rättsfråga som rör tusentals sakägare i hela övre Norrland, säger samernas advokat Ulf Brunfelter till TT."
  • "Var den restaurerade världsomseglaren Lunkentuss ska ställas ut – och var den inte ska ställas ut – blir nu en rättsfråga."
  • "Båtvrak blir rättsfråga"

Diskussion om ordet rättsfråga