råk

råken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till råk

Hur används ordet råk

  • "En råk är en spricka i isen som uppstår genom att isarna rör sig."
  • "Fiskarna befann sig plötsligt på ett kilometerstort isflak som drev från land omgiven av en drygt 100 meter bred råk."
  • "Anledningen till att isvägen stängs är att en råk håller på att resa sig över båda vägbanorna utanför Vällviken."
  • "– Då upptäckte vi en råk och då försökte vi skrinna vidare för att på så sätt ta oss i land men när vi vände så kunde vi inte det heller."
  • "Polisen varanar allmänheten för en råk vid Halsöns sydliga spets."
  • "Vi gjorde en råk så att de kunde simma i land, säger Peter Pääjärvi vid räddningstjänsten i Pajala."
  • "Enligt Sjöräddningscentralen är isflaket kilomterstort och det omges av en 100 meter bred råk."
  • "Isflaket var kilomterstort och omgavs av en 100 meter bred råk."
  • "– Det är roligt att vara på sjön ihop med kompisarna, säger Christer Björkqvist som förklaring mtill engagemanget – ett engagemang som t ex räddat livet på en man i helgen som kört ner i en råk utanför Hjo med sin isjakt."
  • "Livräddningssällskapet har en ramsa för att komma i håg var isen ofta är svagast : Vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund, vindbrunn."

Ordet råk inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till råk

Relaterat till råk

öppning

försåt

mellanrum

Diskussion om ordet råk