riva

[riːva]
river
rev
rivit
Verb

Synonymer till riva

Hur uttalas ordet riva?

[riːva]

Hur böjs ordet riva på svenska?

Presens: river
Preteritum: rev
Supinum: rivit

Hur används ordet riva

 • "När poliserna inte fick svar, rekvirerades ett fordon för att riva väggarna."
 • "GP har tidigare rapporterat om att trafikverket beslutat att riva Sävenäs koloniområde för att få tillgång till marken som de äger."
 • "Arkadspelet Fixar Felix Jr håller ställningarna i spelhallen men efter 30 år börjar Ralf tröttna på att röja och riva så att Felix kan återställa och bli hjälte."
 • "Rent juridiskt har Trafikverket rätt att vräka kolonisterna och riva deras hus."
 • "– Från början var det tänkt att man skulle riva en vägg i Scandinavium för att få plats med löparbanorna."
 • "Ibland har man byggt någonting för att senare riva bort det igen."
 • "Fastighetsägaren vill riva, men tills vidare ska nu magasinen stå kvar i väntan på en eventuell överklagan till nästa instans."
 • "När kommunen ville riva upp avtalen, hotade Västersjöns Integration AB med skadestånd och kommunen backade."
 • "Socialdemokraterna vill riva upp beslutet om att lägga ner den kommunala bowlinghallen och i stället rusta upp den."
 • "Vill riva upp avtalet"
 • "Nu vill Ronneby kommun att fallet prövas i hovrätten och att man där ska riva upp kravet på 36 lindar."
 • "– Det gula huset är ett av de få trähus som finns kvar sedan 1800-talet och är en del av riksintresset och i världsarvet i Karlskrona och därför anser vi att det är olämpligt att riva huset, säger Lars Olsson, på avdelningen samhällsplanering på länsstyrelsen."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."
 • "Moderaterna presenterade under mötet ett alternativt förslag, som gick ut på att riva en av byggnaderna."
 • "Han utesluter inte att föreningen kan tvingas riva hela eller delar av den nya byggnaden."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."

Vad betyder riva inom data ?

en art ''(Asperugo procumbens)'' inom växtfamiljen strävbladiga växter (Boraginaceae); individ av arten paddfot

Relaterat till riva

våldsamhet

ansträngning

utdrivning

grynighet

friktion

ont

kval

förstörelse

omvälvning

Diskussion om ordet riva

 • Melonica - 2010-06-11

  splittrad, kluven, sönderskuren

 • - 2012-01-10

  Det borde vara skillnad på riven mat och riven av något annat. Man säger grated cheese, inte clawed cheese/likande.

 • - 2013-09-25

  klöste

rev

revet
rev
reven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet rev på svenska?

Obestämd singular: rev
Bestämd singular: revet
Obestämd plural: rev
Bestämd plural: reven

Hur används ordet rev

 • "Enligt honom rev räddningstjänsten det eldhärjade huset med grävskopor."
 • "När The Black Day rev av Kisslåten Heavens on fire var det fullsatt framför scenen."
 • "Vindmöllornas pelare blir, precis som Öresundsbrons bropelare, underjordiska rev, till förmån för många fiskarter."
 • "Förvaltningsrätten dömde till Landstinget Blekinges nackdel, och rev upp hyresavtalet för den nybyggda lagerlokalen i Nättraby."
 • "Men affären skulle ha upphandlats, enligt Förvaltningsrätten som rev upp hyresavtalet."
 • "De blev frustrerade, rev ut lådor i huset och klippte av sladden till telefonen."
 • "Det var efter SVT Nyheter Blekinges rapportering och elevernas protester som rektorsgruppen rev upp sitt beslut."
 • "Men Förvaltningsrätten rev upp hyresavtalet eftersom det skulle ha upphandlats och lagret kan inte användas."
 • "Läckaget åtgärdades och man rev ut skadat material och torkade ur utrymmena."
 • "Förvaltningsrätten höll med, och rev upp hyresavtalet i en dom i början av maj."

Ordet rev har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom segelfartyg
 • Inom mat
ekonomi
segelfartyg
mat

Vad betyder rev inom ekonomi ?

struktur under vattenytan som ofta erbjuder skydd för fiskar och andra djur

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till rev (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till rev (inom ekonomi)

Ordet rev inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Relaterat till rev (inom segelfartyg)

fartyg

Ordet rev inom mat

Ryggparti av nötkreatur

Översättningar (inom mat)

Engelska

Relaterat till rev (inom mat)

förtäring

Diskussion om ordet rev

rev

reven
revar
revarna
Substantiv [-]

Översättningar (inom mat)

Engelska

Hur böjs ordet rev på svenska?

Obestämd singular: rev
Bestämd singular: reven
Obestämd plural: revar
Bestämd plural: revarna

Ordet rev inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till rev

Relaterat till rev

anskaffning

försåt

förbindelsemedel

Diskussion om ordet rev

rev

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet rev

 • "the engine was doing 6000 revs"

Möjliga synonymer till rev

Diskussion om ordet rev

rev

rev
revved
revved
Verb

Översättningar

Hur används ordet rev

 • "rev up an engine"

Vad betyder rev inom arkitektur ?

en motor

Möjliga synonymer till rev

Diskussion om ordet rev