sannolik

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet sannolik

 • "Men enligt läkaren som utförde obduktionen är den teorin inte sannolik."
 • "– När det gäller om man är 17 eller 19 år säger Högsta domstolen att man ska gå på den bedömning som är mest sannolik, säger Dan Sjåstad, lagman vid Blekinge tingsrätt."
 • "I det här fallet gick det inte att säga vilken ålder som var mest sannolik för den misstänkte mannen."
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "– Han har gjort sin identitet sannolik, men det räcker inte som vi ser det."
 • "” Den som utsätter ett litet barn för en så intensiv, omfattande och utdragen misshandel med ett tillhygge av trä måste inse att misshandeln kan leda till att barnet avlider och att den risken inte är liten utan tvärtom i hög grad sannolik."
 • "Det är uppenbart att mannen är en sannolik och trolig gärningsman."
 • "Tingsrätten menar att mannens berättelse inte är helt sannolik, men kan å andra sidan inte helt bortse från den heller."
 • "Och det advokaterna kräver för de 150 målsägarna är återbetalningar av de tio senaste årens vattenräkningar, ersättning för sveda och värk, en årlig hälsokontroll och att kommunen betalar för sjukvård och medicin för sjukdomar med sannolik koppling till PFAS."
 • "Under sen eftermiddag runt 17-tiden på onsdagen gjordes en relativt stor sannolik iakttagelse i Falun, enligt Hemvärnet."
 • "Men enligt läkaren som utförde obduktionen är den teorin inte sannolik."
 • "– När det gäller om man är 17 eller 19 år säger Högsta domstolen att man ska gå på den bedömning som är mest sannolik, säger Dan Sjåstad, lagman vid Blekinge tingsrätt."
 • "I det här fallet gick det inte att säga vilken ålder som var mest sannolik för den misstänkte mannen."
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "– Han har gjort sin identitet sannolik, men det räcker inte som vi ser det."
 • "” Den som utsätter ett litet barn för en så intensiv, omfattande och utdragen misshandel med ett tillhygge av trä måste inse att misshandeln kan leda till att barnet avlider och att den risken inte är liten utan tvärtom i hög grad sannolik."
 • "Det är uppenbart att mannen är en sannolik och trolig gärningsman."
 • "Tingsrätten menar att mannens berättelse inte är helt sannolik, men kan å andra sidan inte helt bortse från den heller."
 • "Och det advokaterna kräver för de 150 målsägarna är återbetalningar av de tio senaste årens vattenräkningar, ersättning för sveda och värk, en årlig hälsokontroll och att kommunen betalar för sjukvård och medicin för sjukdomar med sannolik koppling till PFAS."
 • "Under sen eftermiddag runt 17-tiden på onsdagen gjordes en relativt stor sannolik iakttagelse i Falun, enligt Hemvärnet."

Vad betyder sannolik inom generell ?

som har hög sannolikhet

Diskussion om ordet sannolik

sannolik

sannolikare
sannolikast
Adjektiv

Hur böjs ordet sannolik på svenska?

Komparativ: sannolikare
Superlativ: sannolikast

Hur används ordet sannolik

 • "Men enligt läkaren som utförde obduktionen är den teorin inte sannolik."
 • "– När det gäller om man är 17 eller 19 år säger Högsta domstolen att man ska gå på den bedömning som är mest sannolik, säger Dan Sjåstad, lagman vid Blekinge tingsrätt."
 • "I det här fallet gick det inte att säga vilken ålder som var mest sannolik för den misstänkte mannen."
 • "” Det är en skam att man i ett rättsäkert samhälle inte kan kritisera en religion eller som i detta fall en ideologi, det jag gjort är att lyfta fram en sakfråga och pekat åt ett håll som sannolik orsak till detta våldet mot kvinnor, det har bevisats i rätten att jag hade rätt i sak och dokumentation har presenterats med fakta och statistik, trots detta valde rätten att döma mig ”, skriver Hess."
 • "– Han har gjort sin identitet sannolik, men det räcker inte som vi ser det."
 • "” Den som utsätter ett litet barn för en så intensiv, omfattande och utdragen misshandel med ett tillhygge av trä måste inse att misshandeln kan leda till att barnet avlider och att den risken inte är liten utan tvärtom i hög grad sannolik."
 • "Det är uppenbart att mannen är en sannolik och trolig gärningsman."
 • "Tingsrätten menar att mannens berättelse inte är helt sannolik, men kan å andra sidan inte helt bortse från den heller."
 • "Och det advokaterna kräver för de 150 målsägarna är återbetalningar av de tio senaste årens vattenräkningar, ersättning för sveda och värk, en årlig hälsokontroll och att kommunen betalar för sjukvård och medicin för sjukdomar med sannolik koppling till PFAS."
 • "Under sen eftermiddag runt 17-tiden på onsdagen gjordes en relativt stor sannolik iakttagelse i Falun, enligt Hemvärnet."

Vad betyder sannolik inom generell ?

som har hög sannolikhet

Relaterat till sannolik

riktighet

sannolikhet

övertygelse

antagande

framtid

förväntan

prövning

förhoppning

möjlighet

sannolikhet

slump

Diskussion om ordet sannolik