metodik

metodiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet metodik

  • "1985 sålde hon gobelängen ” Ett barn är ett barn ” som hänger på Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik och 1992 gobelängen ” Blått hav ”, som hänger i Högskolan i Falun / Borlänge."
  • "– Rånarna har hittat en metodik som vi har svårt att möta, säger Jan Hansson, operativ chef."
  • "– Vi försöker få fram en lite mer förenklad metodik för att vi ska kunna göra detta på fler ställen i landet, säger Karin Bergdahl."
  • "Med ny metodik, med foton, uppslagsblad och annat ska man lättare kunna forma en bild av hur det ser ut på någon plats eller i en region."
  • "Idag hade Stora Sätraskolan i Gävle besök av en grupp Japanska lärare med matematik som specialitet och vars metodik man på högskolan i Gävle tror kan vara lösningen på problemen med intresset för matematik och de allt sämre resultaten."
  • "Några av åtgärderna som polisens revisorer nu föreslår är bland annat att en nationell enhetlig metodik för verksamhetsnalays införs och att förläggningen av arbetstider i förhållande till behov följs upp löpande."
  • "Sjukhuset menar att grundinställningen när man provar ny metodik är att man måste ha patientens bästa för sina ögon och det är utifrån denna princip som man har resonerat."
  • "Men den metodik som LO använt för att komma fram till siffrorna kritiseras nu från flera håll."
  • "Andreas Lauritzen anser att LO är konsekventa i sin metodik när det gäller den årliga rapporten men är kritisk till hur urvalet har gjorts."
  • "Bakom ökningen ligger både ett riktat arbete mot ungdomar och att polisens metodik för att upptäcka odlingar har utvecklats, enligt Kim Nilvall, kriminalinspektör vid nationella operativa avdelning, Noa."

Vad betyder metodik inom generell ?

planmässigt förfarande

Möjliga synonymer till metodik

Diskussion om ordet metodik