skarvägg

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet skarvägg

  • "Det är Sörmlandskustens jaktråd och Sörmlands skärgårdsfiskarförbund som vill att Länsstyrelsen ger alla fastighetsägare i skärgården rätt att pricka skarvägg."
  • "Men i tisdags när skarvägg prickades på Ryssmasterna vid Furusund visade sig fostren i äggen redan vara fullt utvecklade"
  • "Dessutom ska 12.000 skarvägg förstöras genom så kallad prickning, vilket är dubbelt så många som förra året."
  • "Både prickning av skarvägg och jakt på fågel vid utsättning av fisk påbörjades för en vecka sedan."
  • "Länsstyrelsen i Västernorrland har fattat beslut om att pricka skarvägg även i år."
  • "Idag beslutade landshövdingen att tillåta prickning av skarvägg på två skär längs länets kust."
  • "Tillåtet att pricka skarvägg"
  • "Man har även samlat in skarvungar och skarvägg från skarvkolonier i området eftersom skarvar är ett av havsörnarnas vanligaste byten."
  • "Länsstyrelsen personal har undersökt fisk från de aktuella områdena och tagit prover på skarvar som örnarna äter och jämfört med andra områden och bland annat sett att koncentrationen av gift i örnäggen var upp till 38 gånger högre än i skarvägg från samma områden."

Diskussion om ordet skarvägg