slangordbok

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder slangordbok inom generell ?

Slanguttryck, slang, är lokala eller sociala varianter av det vardagliga talade språket, och innehåller ofta förenklade versioner av ord. Nationalencyklopedin definierar slang som "delvis nyskapande, vardagligt gruppspråk ofta bland ungdomar eller bland kamrater i yrkesgrupp (jargong) https://sv.wikipedia.org/wiki/Slanguttryck

Relaterat till slangordbok

bok

Diskussion om ordet slangordbok