smirch

smirches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till smirch

Ordet smirch har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom allmänt
  • Inom snickeri
medicin
allmänt
snickeri

Ordet smirch inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till smirch (inom medicin)

Möjliga synonymer till smirch (inom medicin)

Ordet smirch inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till smirch (inom allmänt)

Ordet smirch inom snickeri

Synonymer till smirch (inom snickeri)

Möjliga synonymer till smirch (inom snickeri)

Diskussion om ordet smirch

smirch

smirch
smirched
smirched
Verb

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till smirch (inom snickeri)

Ordet smirch har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom medicin
ålderdomlig
medicin

Vad betyder smirch inom ålderdomlig ?

smear so as to make dirty or stained

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till smirch (inom ålderdomlig)

Ordet smirch inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till smirch (inom medicin)

Möjliga synonymer till smirch (inom medicin)

Diskussion om ordet smirch