soda

sodan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet soda har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom dryck
kemi
dryck

Vad betyder soda inom kemi ?

Vattenfri natriumkarbonat, även kallad kalcinerad soda, är ett vitt pulver och det viktigaste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, även kallat kristallsoda, Na2CO3·10H2O, bildar transparenta ofärgade kristaller. Den vattenfria (kalcinerade) sodan kallas målarsoda i färghandeln. Då natriumkarbonat löses i vatten blir lösningen basisk https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumkarbonat

Översättningar (inom kemi)

Ordet soda inom dryck

Sodavatten är en beteckning för olika typer av vatten, vilka har det gemensamt att de innehåller en naturlig eller tillsatt mängd natriumkarbonat (även kallat soda). https://sv.wikipedia.org/wiki/Sodavatten

Översättningar (inom dryck)

Engelska
  • soda  [ dryck ]

Möjliga synonymer till soda (inom dryck)

Relaterat till soda (inom dryck)

bubbla

Diskussion om ordet soda

soda

sodas
Substantiv

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Synonymer till soda (inom dryck)

Hur används ordet soda

  • "in New England they call sodas tonics"

Ordet soda har 4 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom kemi
  • Inom botanik
  • Inom barnspråk
dryck
kemi
botanik
barnspråk

Ordet soda inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till soda (inom dryck)

Ordet soda inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till soda (inom kemi)

Ordet soda inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till soda (inom botanik)

Möjliga synonymer till soda (inom botanik)

Ordet soda inom barnspråk

Översättningar (inom barnspråk)

Svenska

Synonymer till soda (inom barnspråk)

Möjliga synonymer till soda (inom barnspråk)

Diskussion om ordet soda