stupefaction

stupefactions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till stupefaction

Ordet stupefaction har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom meteorologi
fysik
meteorologi

Ordet stupefaction inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till stupefaction (inom fysik)

Diskussion om ordet stupefaction