antaga

antager
Verb

Översättningar

Motsats till antaga

Hur böjs ordet antaga på svenska?

Presens: antager

Hur används ordet antaga

 • "Låt oss anta att han skapar fred och kärlek på jorden"
 • "det antas att..."
 • "Jag antar det"
 • "Vi kan antaga att ett brott har begåtts men vad det kommer att rubriceras som får jag passa på, säger Jonas Rydén."
 • "Han antog erbjudandet om arbete"
 • "Han antog inbjudan"
 • "Hon antogs till högskolan"
 • "Han antogs som studerande vid universitetet i..."
 • "Du måste antas som studerande vid..."
 • "Lagförslaget antogs enhälligt"
 • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"
 • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
 • "Jag beslöt också att anta idén"
 • "Torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"
 • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"
 • "Jag antar att det är en bugg"

Ordet antaga har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom utbildning
 • Inom allmänt
 • Inom måleri
generell
vardagligt
utbildning
allmänt
måleri

Vad betyder antaga inom generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

''ursprunglig/alternativ form av'' anta

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till antaga (inom generell)

Uttryck till antaga (inom generell)

Ord i uttryck för antaga (inom generell)

antaga är en/ett (inom generell)

antaga har undergrupp (inom generell)

antaga är del av (inom generell)

antaga har del (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Möjliga synonymer till antaga (inom generell)

Relaterat till antaga (inom generell)

förbehåll

möjlighet

övertygelse

sannolikhet

enighet

mottagande

val

antagande

Mindre vanlig betydelse av ordet antaga inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till antaga (inom utbildning)

Möjliga synonymer till antaga (inom utbildning)

Ordet antaga inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till antaga (inom allmänt)

Möjliga synonymer till antaga (inom allmänt)

Diskussion om ordet antaga