tjänst

tjänsten
tjänster
tjänsterna
Substantiv [n]

Synonymer till tjänst

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet tjänst på svenska?

Obestämd singular: tjänst
Bestämd singular: tjänsten
Obestämd plural: tjänster
Bestämd plural: tjänsterna

Hur används ordet tjänst

 • "Karin Hansson tillträder sin nya tjänst i mitten av oktober."
 • "Den anställda, som också varit kontaktperson till den boende, blev avstängd från sin tjänst med omedelbar verkan."
 • "Men vi gör andra åtgärder också, till exempel har vi någon tjänst i öppenvården som är vakant som vi inte har återsatt och prognosen är ändå att vi ska kunna hämta hem så att vi klarar en budget i balans i den ordinarie verksamheten, säger Ingrid Hermansson ( C )."
 • "– Ja vi har ju medlemmar som är anställda som undersköterskor som sedan bytt tjänst och titel och kanske jobbar inom till exempel handikappomsorgen som personliga assistenter, säger Ylva Eriksson, ordförande i Kommunal Karlshamn."
 • "– Tyvärr väljer många att gå ner i i tid i sin tjänst för att orka med, eller så är det så att många lämnar yrket, säger Lena Sandgern."
 • "Efter att den den mördade flickan Yaras rektor stängdes av från sin tjänst skrev han själv ner sina känslor i en svart anteckningsbok."
 • "Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län har nu genomfört en gemensam upphandling av denna tjänst som innebär att de tillsammans minskar sina kostnader med 43 miljoner kronor årligen jämfört med 2016."
 • "Det är en viktig tjänst för människor som av olika anledningar är i utsatta situationer i livet, säger Britt Jonasson."
 • "Förlamningen har släppt men ännu krävs rehabilitering innan han kan vara tillbaka i tjänst igen."
 • "Dosdispensering av läkemedel är en tjänst som används främst för äldre personer i öppen vård eller inom kommunal hälso- och sjukvård."

Ordet tjänst har 2 betydelser

 • Inom sociologi
 • Inom kontor
sociologi
kontor

Vad betyder tjänst inom sociologi ?

vissa typers befattning eller arbete, främst inom stat och kommun

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till tjänst (inom sociologi)

Möjliga synonymer till tjänst (inom sociologi)

Ordet tjänst inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till tjänst (inom kontor)

Möjliga synonymer till tjänst (inom kontor)

Diskussion om ordet tjänst

 • - 2008-09-16

  1 tjänst = 1 position

 • - 2011-03-19

  position

tjänst

Verb

Hur används ordet tjänst

 • "Karin Hansson tillträder sin nya tjänst i mitten av oktober."
 • "Den anställda, som också varit kontaktperson till den boende, blev avstängd från sin tjänst med omedelbar verkan."
 • "Men vi gör andra åtgärder också, till exempel har vi någon tjänst i öppenvården som är vakant som vi inte har återsatt och prognosen är ändå att vi ska kunna hämta hem så att vi klarar en budget i balans i den ordinarie verksamheten, säger Ingrid Hermansson ( C )."
 • "– Ja vi har ju medlemmar som är anställda som undersköterskor som sedan bytt tjänst och titel och kanske jobbar inom till exempel handikappomsorgen som personliga assistenter, säger Ylva Eriksson, ordförande i Kommunal Karlshamn."
 • "– Tyvärr väljer många att gå ner i i tid i sin tjänst för att orka med, eller så är det så att många lämnar yrket, säger Lena Sandgern."
 • "Efter att den den mördade flickan Yaras rektor stängdes av från sin tjänst skrev han själv ner sina känslor i en svart anteckningsbok."
 • "Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län har nu genomfört en gemensam upphandling av denna tjänst som innebär att de tillsammans minskar sina kostnader med 43 miljoner kronor årligen jämfört med 2016."
 • "Det är en viktig tjänst för människor som av olika anledningar är i utsatta situationer i livet, säger Britt Jonasson."
 • "Förlamningen har släppt men ännu krävs rehabilitering innan han kan vara tillbaka i tjänst igen."
 • "Dosdispensering av läkemedel är en tjänst som används främst för äldre personer i öppen vård eller inom kommunal hälso- och sjukvård."

Vad betyder tjänst inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
vissa typers befattning eller arbete, främst inom stat och kommun

Diskussion om ordet tjänst