tranche

tranches
Substantiv

Översättningar

Ordet tranche har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom ekonomi
teknik
ekonomi

Ordet tranche inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till tranche (inom teknik)

Ordet tranche inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Diskussion om ordet tranche