bracket

brackets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bracket

Ordet bracket har 5 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom arkitektur
ålderdomlig
teknik
generell
medicin
arkitektur

Ordet bracket inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bracket (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bracket (inom ålderdomlig)

Ordet bracket inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • arm  [ teknik ]

Möjliga synonymer till bracket (inom teknik)

Ordet bracket inom generell

a category falling within certain defined limits

either of two punctuation marks ([ or ]) used to enclose textual material

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till bracket (inom generell)

Ordet bracket inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till bracket (inom medicin)

Ordet bracket inom arkitektur

an L-shaped support projecting from a wall (as to hold a shelf)

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Möjliga synonymer till bracket (inom arkitektur)

Diskussion om ordet bracket

 • Annica - 2009-01-05

  Föreslår att man lägger till ordet "fäste" som översättning till eng. "bracket".

 • - 2009-10-01

  "bracket" kan i matematik och text också betyda "parantes"

 • - 2010-07-06

  fästa

bracket

bracket
bracketed
bracketed
Verb

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till bracket (inom arkitektur)

Hur används ordet bracket

 • "Please bracket this remark"

Vad betyder bracket inom generell, generell ?

support with brackets, as of shelves, for example

place into brackets

Möjliga synonymer till bracket

Diskussion om ordet bracket