utlysning

utlysningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet utlysning

 • "I årets andra och sista utlysning fick Länsstyrelsen in 17 ansökningar från en rad olika organisationer i civilsamhället och 9 ansökningar beviljades medel."
 • "Nu går man ut med en utlysning om tillfälliga projekt och konstnärliga gestaltningsuppdrag."
 • "I början av februari 2019 sker en utlysning, Open Call, där konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse."
 • "Det finns många problem, men snäv utlysning av tjänster är ett stort problem."
 • "– Vi kommer att göra en särskild utlysning som öppnar i dag med en kort och intensiv ansökningsperiod."
 • "För Norrbottens del handlar det i ett första skede om en utlysning på 4,6 miljoner kronor."
 • "– Vi gjorde en utlysning om dansbidrag som vi kunde sända."
 • "Rune Brandts förordnande som chef för djurskydds- och veterinärenheten gäller fram till månadsskiftet september / oktober i avvaktan på en extern utlysning av chefsbefattningen."
 • "I slutet av april såg han en utlysning från sitt universitet på sociala medier om ett utbytesår till Sverige."
 • "Inför mästerskapet nominerades evenemanget till Internationella friidrottsförbundets utlysning om hållbara friidrottsevenemang."
 • "I årets andra och sista utlysning fick Länsstyrelsen in 17 ansökningar från en rad olika organisationer i civilsamhället och 9 ansökningar beviljades medel."
 • "Nu går man ut med en utlysning om tillfälliga projekt och konstnärliga gestaltningsuppdrag."
 • "I början av februari 2019 sker en utlysning, Open Call, där konstnärer bjuds in att anmäla sitt intresse."
 • "Det finns många problem, men snäv utlysning av tjänster är ett stort problem."
 • "– Vi kommer att göra en särskild utlysning som öppnar i dag med en kort och intensiv ansökningsperiod."
 • "För Norrbottens del handlar det i ett första skede om en utlysning på 4,6 miljoner kronor."
 • "– Vi gjorde en utlysning om dansbidrag som vi kunde sända."
 • "Rune Brandts förordnande som chef för djurskydds- och veterinärenheten gäller fram till månadsskiftet september / oktober i avvaktan på en extern utlysning av chefsbefattningen."
 • "I slutet av april såg han en utlysning från sitt universitet på sociala medier om ett utbytesår till Sverige."
 • "Inför mästerskapet nominerades evenemanget till Internationella friidrottsförbundets utlysning om hållbara friidrottsevenemang."

Diskussion om ordet utlysning