paragraf

paragrafen
paragrafer
paragraferna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till paragraf

Hur böjs ordet paragraf på svenska?

Obestämd singular: paragraf
Bestämd singular: paragrafen
Obestämd plural: paragrafer
Bestämd plural: paragraferna

Hur används ordet paragraf

 • "Den berömda paragraf 301 om brott mot turkiskheten har tagits bort som lag, men fortfarande finns utrymme att utöva massarresteringar och tolka antiterrorlagar som man vill."
 • "Ur IFK Göteborgs stadgar, paragraf 10 :"
 • "Enligt paragraf 13 i personuppgiftslagen ( PUL ) är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar exempelvis etniskt ursprung eller uppgifter rörande hälsa."
 • "Från början var det sagt att både Häcken och IFK skulle börja på hemmaplan, men en paragraf i Uefas regelverk gör gällande att två lag från samma stad inte ska behöva spela hemma i samma omgång."
 • "Dock var Riksdagsförvaltningen tydlig nog när den i en sista utredning sammanfattade läget och hänvisar till Riksdagsordningens femte kapitel, tolfte paragraf :"
 • "Detta är en ny paragraf."
 • "De kan också välja att framöver lägga fram nya anklagelser mot oss, bara de väljer en annan paragraf."
 • "Såväl konventionens paragraf tre som tjugosex kräver mer än dagens lagstiftning erbjuder."
 • "I paragraf tre står att : barnens bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn."
 • "I paragraf tjugosex står att : varje barn har rätt till social trygghet."

Rim på paragraf

Ordet paragraf har 2 betydelser

 • Inom litteratur
 • Inom generell
litteratur
generell

Ordet paragraf inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Synonymer till paragraf (inom litteratur)

Möjliga synonymer till paragraf (inom litteratur)

Relaterat till paragraf (inom litteratur)

beteckning

offentliggörande

bok

del

förbehåll

uppehåll

klass

Ordet paragraf inom generell

Diskussion om ordet paragraf