stadga

stadgar
stadgade
stadgat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet stadga på svenska?

Presens: stadgar
Preteritum: stadgade
Supinum: stadgat

Hur används ordet stadga

 • "Det är lugn, det är värdighet, det är stadga och moral som skapar en karaktär."
 • "Han beskrivs som en stabil och trygg spelare som kan tillföra KHK stadga."
 • "Jag kan inte se något annat än att bostadsrättspriserna kommer stadga sig och även öka lite till framöver."
 • "Bråttom att stadga upp Portugal"
 • "– De som haft längre placeringar utomlands blir ofta inringda när en skottlossning sker, som en extra stadga vid operationen, berättar han."
 • "Området omkring spärrades av och bevakades av polis och en kraftig träkonstruktion tillverkades för att stadga upp huset."
 • "Vi får ont i ländryggen för att vi inte kan stadga upp ordentligt med bukmuskulaturen."
 • "Där finns det problem både för bankernas stadga och med den snabbt stigande skuldbördan för hushållen."
 • "- Vi har ju förbundit oss genom olika internationella överenskommelser att åtala den här typen av gärningar, och det vore oerhört pinsamt om man inte kan åtalas för samtliga av de gärningar som finns med i den internationella brottmålsdomstolens stadga."
 • "- Flip floppen är bredare och ger mindre stadga än skor som är smalare, det kan vara ett av problemen."

Vad betyder stadga inom lingvistik ?

stötta, stabilisera

Relaterat till stadga

alstring

visshet

befallning

reglering

varaktighet

kallblodighet

laglighet

Diskussion om ordet stadga

stadgande

stadgandet
stadganden
stadgandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet stadgande på svenska?

Obestämd singular: stadgande
Bestämd singular: stadgandet
Obestämd plural: stadganden
Bestämd plural: stadgandena

Hur används ordet stadgande

 • "Därför friades fortköraren med hänvisning till legalitetsprincipen – som innebär att det krävs ” ett stadgande i lag eller annan författning för att ett visst handlande ska anses vara brottsligt och leda till en straffrättslig påföljd. ” Med andra ord : man kan inte döma någon för brott mot Vägverkets föreskrifter när det står i lagen att det är Trafikverket som har rätten att utfärda böterna."

Relaterat till stadgande

befallning

offentliggörande

laglighet

Diskussion om ordet stadgande

stadgande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stadgande

 • "Därför friades fortköraren med hänvisning till legalitetsprincipen – som innebär att det krävs ” ett stadgande i lag eller annan författning för att ett visst handlande ska anses vara brottsligt och leda till en straffrättslig påföljd. ” Med andra ord : man kan inte döma någon för brott mot Vägverkets föreskrifter när det står i lagen att det är Trafikverket som har rätten att utfärda böterna."

Diskussion om ordet stadgande