världslitteratur

världslitteraturen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet världslitteratur

 • "Det ska inte bara vara så att goda människor ska få skapa kultur, i så fall skulle en stor del av all världslitteratur och musiklyrik ha stoppats."
 • "Ger ut världslitteratur"
 • "Språkhjälp till nyanlända, spridning av världslitteratur och stärkt verksamhet för barn och unga är några av de projekt som statens kulturråd satsar på vid Värmdös bibliotek."
 • "De flesta känner honom genom alla barnböcker, där vuxna förutom bilderna kan glädja sig åt anspelningar på både historia, konsthistoria och världslitteratur."
 • "Där finns nybakat fika vid sidan av världslitteratur."

Vad betyder världslitteratur inom generell ?

skönlitteratur av hög kvalitet som läses i hela världen

Diskussion om ordet världslitteratur

världslitteraturen

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet världslitteraturen

 • "- Tomas Tranströmer är en av de mycket få svenska författare som har haft ett inflytande på världslitteraturen, sade professor Kjell Espmark under sitt tal till litteraturpristagaren i Konserthuset i Stockholm."
 • "- Tomas Tranströmer är en av de mycket få svenska författare som har haft ett inflytande på världslitteraturen."
 • "- Tomas Tranströmer är en av de mycket få svenska författare som har haft ett inflytande på världslitteraturen, sade professor Kjell Espmark under sitt tal till litteraturpristagaren i Konserthuset i Stockholm."
 • "Den finns beskriven i ganska få fall i världslitteraturen, säger Björn Petrini."
 • "Organisationen PEN International arbetar för att skydda yttrandefriheten och stärka världslitteraturen."
 • "” Halva världslitteraturen skulle förbjudas ”"
 • "Juryn beskriver hur Bart Moeyaert ” med filmisk närvaro gestaltar ögonblick där relationer ställs på sin spets samtidigt som berättelsernas komplexitet pekar på vägar vidare. ” Enligt juryn har han en ” självklar plats i världslitteraturen ”."
 • "Hos Toni Morrison fanns alltid en oförklarlig kärlek och skönhet som löpte intill det obarmhärtiga, det var hennes gåva till oss och världslitteraturen. ”"
 • "På sin resa träffar han på både gestalter ur världshistorien och världslitteraturen såväl som figurer ur sin italienska samtid."
 • "Prisjuryn skriver i sin motivering att Elíasson får priset för ” en stilistiskt högstående ordkonst som skildrar inre och yttre hot i dialog med världslitteraturen. ”"

Diskussion om ordet världslitteraturen