avhandling

avhandlingen
avhandlingar
avhandlingarna
Substantiv [n]

Synonymer till avhandling

Hur böjs ordet avhandling på svenska?

Obestämd singular: avhandling
Bestämd singular: avhandlingen
Obestämd plural: avhandlingar
Bestämd plural: avhandlingarna

Hur används ordet avhandling

 • "Avhandlingar för doktorsexamen ingående i Acta-serien."
 • "Berlin : Tyska utbildningsministern Annette Schavan avgår efter hon har anklagats för att, för över 30 år sedan, ha plagierat delar av sin avhandling i filosofi."
 • "Kricket handlar om en medelålders akademikerkvinna som försöker slutföra en avhandling om Karl XII och hans reträtt efter slaget vid Poltava, samtidigt som hennes eget sammanbrott närmar sig allt mer och till slut är ett faktum."
 • "Sambandet mellan starka välfärdsstater och större öppenhet mot flyktingar och asylsökande gäller både antalet positiva besked om uppehållstillstånd och attityder i befolkningen, visar Frida Borängs avhandling."
 • "– Vi tror på en skräddarsydd lösning för deprimerade där både fysisk träning, i form av både styrketräning och cykling eller joggning, och ett slags motivationsstöd ingår, säger Torbjörn Josefsson, som har mindfulness som ämne i den avhandling han lägger fram i juni."
 • "För fyra år sedan disputerade du på en avhandling där du analyserade glappet mellan vad betygen antas mäta och vad de verkligen mäter."
 • "Ett starkt välfärdssystem avgörande för toleransen, visar avhandling"
 • "Källa : Utsnitt ur två tabeller i Frida Borängs avhandling National institutions – international migration."
 • "I Kricket landar han i en avhandling om Karl XII:s nederlag i Poltava, skriven av en kvinna som samtidigt närmar sig sitt eget sammanbrott."
 • "Stockholm : Annette Schavan, Tysklands utbildnings- och forskningsminister, fråntas sin doktorstitel efter att för över 30 år sedan ha plagierat delar av sin avhandling i filosofi."
 • "Arendt levererar i stället en filosofisk avhandling som går att tyda som att hon försvarar Eichmann och kritiserar judiska ledare och staten Israel."
 • "Det är slutsatsen i en ny avhandling om reproduktion och hälsa hos älgstammen i södra Sverige från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU."
 • "I sin avhandling har han tagit fram en metod för systematisk insamling av brottsplatsinformation och för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation med hjälp av lärande system."
 • "En färsk avhandling från Lunds universitet visar att den hjärtrehabilitering som erbjuds upplevs som mer anpassad till majoriteten äldre patienter än till dem mitt uppe i familjeliv och yrkeskarriärer."
 • "Efter fem års forskning har Johan Hagelbäck färdigställt sin avhandling."
 • "Det visar en avhandling av berggrundsgeologen Sanna Alwmark vid Lunds universitet."
 • "Efter studier i England ( Bristol 58-59; London 60-61 ) och Frankrike ( Nice Institut D Études Littéraire, Aix-en-Provence ) disputerar LC 1983 på en avhandling om Mexikos tidiga historia."
 • "Det visar en ny avhandling av Kristina Edman, forskare vid Uppsala universitet och legitimerad tandhygienist vid Folktandvården i Falun, där hon undersökt munhälsans utveckling i Dalarna över en 30-årsperiod."
 • "Hon lär sig Älvdalska och ska skriva avhandling om språket."
 • "Men en ny avhandling visar att ärrbildningen också kan påverka framtida operationer i buken."
 • "Det visar en ny avhandling."

Ordet avhandling har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom litteratur
utbildning
litteratur

Vad betyder avhandling inom utbildning ?

lärt verk avsett att framläggas vid en offentlig disputation

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till avhandling (inom utbildning)

Möjliga synonymer till avhandling (inom utbildning)

Relaterat till avhandling (inom utbildning)

avhandling

handledning

Ordet avhandling inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till avhandling (inom litteratur)

Möjliga synonymer till avhandling (inom litteratur)

Diskussion om ordet avhandling

 • - 2009-03-09

  dissertation är mer korrekt