vinterbete

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet vinterbete

  • "Renarna har varit på vinterbete på Hornslandet sedan november."
  • "I ansökan uppgav man att arbetet med att samla ihop renarna till slakt och flytt till vinterbete försvåras av vargarna som förutom att döda renarna också splittrar hjordarna med sina angrepp."
  • "Det var för några år sedan när renar från samebyn Jiingevaerie kördes ner från Jämtland till Hornslandet för bättre vinterbete som ett par renar höll sig undan hemtransporten på vårkanten."
  • "Vintern 2007 och 2008 fick cirka 1000 renar från Hotagsfjällen i Jämtland fraktas till Hornslandet utanför Hudiksvall för vinterbete."
  • "Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat om skyddsjakt på tre lodjur inom Njaarke samebys marker för vinterbete."
  • "Nu har vi ställt oss bakom ett förslag till avtal som reglerar renarnas vinterbete på de privatägda markerna, säger Anders Kråik i Handölsdalens sameby."
  • "Försöken att lösa frågan om renarnas vinterbete i Härjedalen har misslyckats."
  • "Både tingsrätt och hovrätt har dömt till samernas fördel, och gett dem rätt att låta renarna ha vinterbete i området med hänvisning till ” urminnes hävd ”."
  • "Högsta domstolen ( HD ) har beslutat att ta upp den segslitna rättstvisten mellan markägare och renägande samer om samernas rätt till vinterbete i skogsmarker nära Nordmaling, söder om Umeå."
  • "Hovrätten för övre Norrland fast- ställde i dag tingsrättens dom från 2006 som ger samerna rätt att använda markerna nära kusten för vinterbete enligt urminnes hävd."

Diskussion om ordet vinterbete