yawp

yawp
yawped
yawped
Verb

Översättningar

Synonymer till yawp

Ordet yawp har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet yawp inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till yawp (inom bildligt)

Ordet yawp inom generell

make a raucous noise

Synonymer till yawp (inom generell)

Uttryck till yawp (inom generell)

Diskussion om ordet yawp

yawp

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till yawp

Diskussion om ordet yawp