skrän

skränet
skrän
skräna
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till skrän

Hur böjs ordet skrän på svenska?

Obestämd singular: skrän
Bestämd singular: skränet
Obestämd plural: skrän
Bestämd plural: skräna

Hur används ordet skrän

 • "Men vad vore väl en stilla sommarkväll längs avenyn, när folk går man ur huse, uteserveringarna är fulla, solglasögonen på, kvällssolen evig och himlen blå – utan ackompanjemanget av måsars och trutars skrän?"
 • "Därför räknar många rättviksbor med att få nattsömnen förstörd av buller och skrän, långa bilköer genom samhället och liknande störningar när Rättvik invaderas av motorfolket."
 • "Vi har som ett torgrum med glastak på skolan och det är där fåglarnas skrän låter som mest."
 • "- Det var ordningsstörningar, bilkortege, liv och skrän så folk inte kunde sova och ett par fall av misshandel."
 • "I en dom från 2012 sa mark- och miljööverdomstolen att råkornas skrän och spillning inte kan räknas som en sanitär olägenhet – och det är på grund av den domen som myndigheten föreslår slopad jakt på råkungar, enligt Ebba Henning Planck på Naturvårdsverket."
 • "Skrin och skrän."
 • "Han ska tydligen ha varit dit flera gånger och lessnat på skrik och skrän från barn ute på skolgården."
 • "De flesta har inget särskilt att anmärka på, men en del klagar på höga ljudnivåer och skrän från lekande barn."
 • "Men en annan granne på samma gata störs mycket av skrän från lekande barn till sent på dagen."
 • "Det var mest skrän till en början tror jag och jag började inte sjunga förrän jag var 18, berättar han vidare."
 • "Därför räknar många rättviksbor med att få nattsömnen förstörd av buller och skrän, långa bilköer genom samhället och liknande störningar när Rättvik invaderas av motorfolket."
 • "Vi har som ett torgrum med glastak på skolan och det är där fåglarnas skrän låter som mest."
 • "- Det var ordningsstörningar, bilkortege, liv och skrän så folk inte kunde sova och ett par fall av misshandel."
 • "I en dom från 2012 sa mark- och miljööverdomstolen att råkornas skrän och spillning inte kan räknas som en sanitär olägenhet – och det är på grund av den domen som myndigheten föreslår slopad jakt på råkungar, enligt Ebba Henning Planck på Naturvårdsverket."
 • "Skrin och skrän."
 • "Han ska tydligen ha varit dit flera gånger och lessnat på skrik och skrän från barn ute på skolgården."
 • "De flesta har inget särskilt att anmärka på, men en del klagar på höga ljudnivåer och skrän från lekande barn."
 • "Men en annan granne på samma gata störs mycket av skrän från lekande barn till sent på dagen."

Vad betyder skrän inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
hest skrik

Relaterat till skrän

röst

tvedräkt

våldsamhet

överdrift

ljudstyrka

ljud

missljud

Diskussion om ordet skrän

skräna

skränar
skränade
skränat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet skräna på svenska?

Presens: skränar
Preteritum: skränade
Supinum: skränat

Hur används ordet skräna

 • "Samtidigt som en ÖFK-supporter berättade för en tillrest och lite frusen polis att ” här i Östersund så blåser det 300 dagar per år och de övriga 65 dagarna så stormar det ” - så hördes en och annan supporterskara skräna ” ÖFK, ÖFK ÖFK ... ”"
 • "Bland åtgärderna som presenteras i brevet till Rikspolisstyrelsen ska antalet poliser och civilanställda bli färre, dessutom ska de skräna ner på utbildningsbudgeten."
 • "Du får bua eller vända ryggen till men inte skräna eller blåsa visselpipor för att överrösta."

Vad betyder skräna inom zoologi ?

skrika högljutt

Möjliga synonymer till skräna

Relaterat till skräna

våldsamhet

skryt

ljudstyrka

ljud

röst

missljud

Diskussion om ordet skräna