squall

squalls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet squall har 2 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
meteorologi
bildligt

Vad betyder squall inom meteorologi ?

sudden violent winds; often accompanied by precipitation

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska
  • by  [ meteorologi ]
  • stormby  [ meteorologi ]

Möjliga synonymer till squall (inom meteorologi)

  • gust [ meteorology ]

Ordet squall inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till squall (inom bildligt)

Diskussion om ordet squall

squall

squall
squalled
squalled
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till squall (inom bildligt)

Ordet squall har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
musik
data
generell

Vad betyder squall inom musik ?

make high-pitched, whiney noises

Översättningar (inom musik)

Synonymer till squall (inom musik)

Ordet squall inom data

Synonymer till squall (inom data)

Möjliga synonymer till squall (inom data)

Ordet squall inom generell

blow in a squall

Diskussion om ordet squall