äktenskapsskillnad

äktenskapsskillnaden
äktenskapsskillnader
äktenskapsskillnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet äktenskapsskillnad på svenska?

Obestämd singular: äktenskapsskillnad
Bestämd singular: äktenskapsskillnaden
Obestämd plural: äktenskapsskillnader
Bestämd plural: äktenskapsskillnaderna

Hur används ordet äktenskapsskillnad

  • "Strax därpå ansökte de om äktenskapsskillnad och frun förbjöds under flera veckor att lämna hemmet, släppa in någon eller använda datorn."
  • "Han ska ha skrivit ett inlägg på Facebook om klientens ärende vad gäller äktenskapsskillnad."
  • "Det märks i statistiken över inkomna ansökningar om äktenskapsskillnad till Domstolsverket."
  • "Den 12 maj dömde tingsrätten till äktenskapsskillnad, men skilsmässan har ännu inte vunnit laga kraft."
  • "Men i siffran ingår även fall där det inte går att styrka hur det tidigare äktenskapet avslutades och fall där en partner inte kunnat visa handlingar som styrker dödsfall eller äktenskapsskillnad."
  • "En man från Stigtomta kommer att få 1.500 kronor i skadestånd från staten för att Nyköpings tingsrätt i en dom om äktenskapsskillnad kallade honom Gunnar som andranamn i stället för Gustav."
  • "Tingsrätten dömde då till äktenskapsskillnad, med stöd i"
  • "När Malmöbon ” Leyla ” ville ingå äktenskapsskillnad för tio år sedan vägrade hennes man acceptera det."
  • "Anledningen är att kassan hävdar att kvinnan fått tillståndet på felaktiga grunder eftersom hon ansökt om äktenskapsskillnad."
  • "Från det att pandemin tog fart i mars och fram till utgången av september lämnades 18 784 ansökningar om äktenskapsskillnad in runtom i landet."

Diskussion om ordet äktenskapsskillnad