brytning

brytningen
brytningar
brytningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till brytning

Hur böjs ordet brytning på svenska?

Obestämd singular: brytning
Bestämd singular: brytningen
Obestämd plural: brytningar
Bestämd plural: brytningarna

Hur används ordet brytning

 • "Vi kommer inte att starta någon brytning innan högsta domstolen tagit upp det här till prövning."
 • "Gärningsman 1 – är klent byggd, 18-25 år gammal, pratade svenska med brytning, hade vapen liknande automatvapen."
 • "Enligt personalen talade mannen engelska med ryskliknande brytning."
 • "I jingeln hörs en röst med tydlig brytning erbjuda en man svarttaxi."
 • "Enligt polisen beskrivs föraren vara mellan 30 och 40 år, 160-170 cm lång, ha svart hår, samt tala med utländsk brytning."
 • "En okänd man med finsk brytning handlade varor för omkring 70 000 kronor med ett stulet kontokort och legitimation."
 • "Enligt tidigare planer ska både Grängesberg Iron och konkurrenten Nordic Iron Ore, som har gruvorna i Håksberg och Blötberget, starta brytning igen cirka 2015 – 2016."
 • "För Grängesberg var brytningen av järnmalm rena guldgruvan – brytning som skedde med utrustning från 1800-talsföretaget GIA."
 • "På torsdagen den 10 april är sista dagen att överklaga domen i Mark- och miljödomstolen, den dom som ger gruvbolaget rätt att starta brytning."
 • "Projektet innefattar också framtida brytning under sjön Väsman där massor med höga järnmalmshalter har konstaterats."
 • "Vi kommer inte att starta någon brytning innan högsta domstolen tagit upp det här till prövning."
 • "Gärningsman 1 – är klent byggd, 18-25 år gammal, pratade svenska med brytning, hade vapen liknande automatvapen."
 • "Enligt personalen talade mannen engelska med ryskliknande brytning."
 • "I jingeln hörs en röst med tydlig brytning erbjuda en man svarttaxi."
 • "Enligt polisen beskrivs föraren vara mellan 30 och 40 år, 160-170 cm lång, ha svart hår, samt tala med utländsk brytning."
 • "En okänd man med finsk brytning handlade varor för omkring 70 000 kronor med ett stulet kontokort och legitimation."
 • "Enligt tidigare planer ska både Grängesberg Iron och konkurrenten Nordic Iron Ore, som har gruvorna i Håksberg och Blötberget, starta brytning igen cirka 2015 – 2016."
 • "För Grängesberg var brytningen av järnmalm rena guldgruvan – brytning som skedde med utrustning från 1800-talsföretaget GIA."
 • "På torsdagen den 10 april är sista dagen att överklaga domen i Mark- och miljödomstolen, den dom som ger gruvbolaget rätt att starta brytning."
 • "Projektet innefattar också framtida brytning under sjön Väsman där massor med höga järnmalmshalter har konstaterats."

Ordet brytning har 6 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom fysik
 • Inom gruvdrift
 • Inom bildligt
 • Inom teknik
 • Inom generell
lingvistik
fysik
gruvdrift
bildligt
teknik
generell

Vad betyder brytning inom lingvistik ?

fysikaliskt fenomen att en vågstråle ändrar riktning när den övergår till ett annat medium där vågen har en annan utbredningshastighet

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till brytning (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till brytning (inom lingvistik)

Relaterat till brytning (inom lingvistik)

nybildning av ord

splittring

avbrott

uttalsfel

mellanrum

Vanlig betydelse av ordet brytning inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till brytning (inom fysik)

Möjliga synonymer till brytning (inom fysik)

Vanlig betydelse av ordet brytning inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Synonymer till brytning (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till brytning (inom gruvdrift)

Mindre vanlig betydelse av ordet brytning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brytning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brytning (inom bildligt)

Relaterat till brytning (inom bildligt)

ovänskap

oenighet

tvedräkt

Ovanlig betydelse av ordet brytning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till brytning (inom teknik)

Möjliga synonymer till brytning (inom teknik)

Ordet brytning inom generell

Diskussion om ordet brytning