oförenlighet

oförenligheten
oförenligheter
oförenligheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet oförenlighet på svenska?

Obestämd singular: oförenlighet
Bestämd singular: oförenligheten
Obestämd plural: oförenligheter
Bestämd plural: oförenligheterna

Rim på oförenlighet

Vad betyder oförenlighet inom sociologi ?

det att vara oförenlig

Möjliga synonymer till oförenlighet

Relaterat till oförenlighet

motstånd

splittring

motsättning

relationslöshet

tvedräkt

olikhet

Diskussion om ordet oförenlighet