affektation

affektationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder affektation inom generell ?

En affekt eller sinnesrörelse är upplevelsen av en känsla. Den är ett kortvarigt förlopp inom känslolivet, vilket karakteriseras av att känslor får uttryck genom beteendet. Delvis anses det att det är karakteristiskt att en eller flera känslor stegras till en abnorm styrka och även rubbningar framkallas inom de kroppsliga funktionerna; det råder dock ingen enighet om huruvida det behövs en stark eller till och med abnorm stegring av känslor för att uppfylla kriterierna för begreppsdefinitionen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Affekt

Möjliga synonymer till affektation

Relaterat till affektation

smicker

utsmyckning

falskhet

tillgjordhet

fåfänga

kräsenhet

Diskussion om ordet affektation