förevändning

förevändningen
förevändningar
förevändningarna
Substantiv [n]

Synonymer till förevändning

Hur böjs ordet förevändning på svenska?

Obestämd singular: förevändning
Bestämd singular: förevändningen
Obestämd plural: förevändningar
Bestämd plural: förevändningarna

Hur används ordet förevändning

 • "Han använde det som en förevändning att marknadsföra sina egna idéer."
 • "Under förevändning av att upprätthålla ordningslagen stoppar polisen människor med utländskt utseende och kontrollerar om de har uppehållstillstånd."
 • "Källor inom FBI uppger för amerikanska medier att specialagenter lockade Dykes till dörren under förevändning att de skulle leverera något."
 • "Under förevändning av att upprätthålla ordningslagen stoppar polisen människor med utländskt utseende och kontrollerar om de har uppehållstillstånd."
 • "Tidningen varnar för att en del inhemska och utländska medier använder begravningen som en förevändning för att knuffa Rohani i armarna på Obama."
 • "Övergrepp där en kvinnas underliv kontrolleras under förevändning att avslöja sexuell aktivitet."
 • "Tidningen varnar för att en del inhemska och utländska medier använder begravningen som en förevändning för att knuffa Rohani i armarna på Obama."
 • "Han vill inte riktigt se de små stänken av totalitarism som finns med redan från början, de embryon till förtryck som anarkismens fader Michail Bakunin varnade för redan under 1860-talet när han skrev : ” Jag är inte kommunist, eftersom kommunismen koncentrerar och uppslukar alla krafter i samhället till förmån för staten; eftersom den nödvändigtvis leder till centralisering av egendomen i händerna på staten; medan jag vill avskaffa staten, den radikala utplåningen av principen om statens auktoritet och förmynderi, som under förevändning att göra människorna moraliska och civiliserade hittills endast har förslavat, förtryckt, utsugit och fördärvat dem. ”"
 • "Demtjysjyn sade att han är orolig för att regimen kommer ta det här som förevändning att angripa demonstranterna."
 • "Tidningen varnar för att en del inhemska och utländska medier använder begravningen som en förevändning för att knuffa Rohani i armarna på Obama."
 • "De ger bara en förevändning för dyra resor för diverse kommun- och kommunbolagsfolk."

Vad betyder förevändning inom allmänt ?

ogiltigt skäl som anförs, hitta på|påhittat skäl; föregivet men betydelselöst skäl för visst handlande

Möjliga synonymer till förevändning

Relaterat till förevändning

slughet

förevändning

falskhet

rättfärdigande

tankefel

osanning

svar

Diskussion om ordet förevändning