allmängiltig

Adjektiv

Översättningar

Övrig relation till allmängiltig

Synonymer till allmängiltig

Hur används ordet allmängiltig

  • "– Kompetensen som vi hade var ju allmängiltig, trocesserna, hur man jobbar i ett företag, hur man presterar utifrån uppdrag."
  • "Den intimt personliga erfarenheten förtätas till en poetisk insikt som blir allmängiltig och omvandlas till en gemensam avsikt och ett hopp om politiska öppningar."
  • "– Kompetensen som vi hade var ju allmängiltig, trocesserna, hur man jobbar i ett företag, hur man presterar utifrån uppdrag."
  • "Det innebär att det måste finnas en allmängiltig förklaring till fenomenet."
  • "– Ramen är att skriva om Örebromannen men jag vill lyfta det till en allmängiltig nivå."
  • "Inte att skapa en allmängiltig musikskatt för den svenska befolkningen."
  • "Juryns motivering löd : ” Som få andra har han gjort vacker och allmängiltig poesi av vardagens funderingar."
  • "Filmen berättar en djupt personlig historia som också är allmängiltig."
  • "I en kinesisk kontext kan en queer historia bli allmängiltig."
  • "På så sätt så är den allmängiltig, god konst är så specifik att den rör alla, säger Lars Rudofsson."

Diskussion om ordet allmängiltig