ambience

ambiences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ambience

Ordet ambience har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom bildligt
fysik
bildligt

Ordet ambience inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Synonymer till ambience (inom fysik)

Möjliga synonymer till ambience (inom fysik)

Ordet ambience inom bildligt

Synonymer till ambience (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ambience (inom bildligt)

Diskussion om ordet ambience

  • - 2010-12-09

    atmosfär