medium

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till medium

Hur används ordet medium

 • "tröjan fanns i small, medium och large"
 • "” Häxriket erbjuder också olika sorters coachning till våra medium och det finns möjlighet att utveckla sina mediala gåvor hos oss. ”"
 • "Men företaget som står bakom annonsen skriver själva att det är medium man söker."
 • "Han ville bli bäst i världen och vinna Stanley Cup men han kan inte bara göra som alla andra för då blir det bara medium, säger Dettner."
 • "Att röja hennes identitet i ett sådant läge i ett medium som har så stark genomslagskraft skulle kunna göra att vi löper risken att bidra till att hon i en högre utsträckning får leva med denna ” stämpel ” i resten av sitt liv."
 • "Det är så mysigt, knappt att jag tror att det är sant! ” Höjdhopparen Stefan Holm, golfproffset Mimmi Hjort och skidåkaren Anna Haag hör till dem som gratulerat Sanna och hennes man via samma medium."
 • "– De hade hört av ett medium att hon kunde finnas i en fiskestuga i trakten, berättade stugägaren."
 • "– Det jag tycker är mest fantastiskt är att man har lyckats skapa den mest ideella formen av pengar i ett digitalt medium där man inte behöver någon mellanpart för att göra transaktioner, säger bitcoinexperten Eric Wall."
 • "Det är delvis det som driver tillströmningen av lyssnare och får allt fler plattformar att inse kraften i detta medium."
 • "Ett tips till de som känner sig ledsna är att skriva noveller eller att uttrycka sig på något socialt medium eller på något ställe som gör en glad."
 • "– Vi kan visa kvalitetsfilm för barn, ha samtal kring film, ge stöd till filminitiativ från civilsamhället, få till en tydligare mötesplats för filmintresserade och sprida historier från hela världen genom filmens medium."

Vad betyder medium inom kläder ?

som är i mitten mellan två motsatta tillstånd

Möjliga synonymer till medium

Diskussion om ordet medium

medium

mediet
media
medierna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet medium på svenska?

Obestämd singular: medium
Bestämd singular: mediet
Obestämd plural: media
Bestämd plural: medierna

Hur används ordet medium

 • "” Häxriket erbjuder också olika sorters coachning till våra medium och det finns möjlighet att utveckla sina mediala gåvor hos oss. ”"
 • "Men företaget som står bakom annonsen skriver själva att det är medium man söker."
 • "Han ville bli bäst i världen och vinna Stanley Cup men han kan inte bara göra som alla andra för då blir det bara medium, säger Dettner."
 • "Att röja hennes identitet i ett sådant läge i ett medium som har så stark genomslagskraft skulle kunna göra att vi löper risken att bidra till att hon i en högre utsträckning får leva med denna ” stämpel ” i resten av sitt liv."
 • "Det är så mysigt, knappt att jag tror att det är sant! ” Höjdhopparen Stefan Holm, golfproffset Mimmi Hjort och skidåkaren Anna Haag hör till dem som gratulerat Sanna och hennes man via samma medium."
 • "– De hade hört av ett medium att hon kunde finnas i en fiskestuga i trakten, berättade stugägaren."
 • "– Det jag tycker är mest fantastiskt är att man har lyckats skapa den mest ideella formen av pengar i ett digitalt medium där man inte behöver någon mellanpart för att göra transaktioner, säger bitcoinexperten Eric Wall."
 • "Det är delvis det som driver tillströmningen av lyssnare och får allt fler plattformar att inse kraften i detta medium."
 • "Ett tips till de som känner sig ledsna är att skriva noveller eller att uttrycka sig på något socialt medium eller på något ställe som gör en glad."
 • "– Vi kan visa kvalitetsfilm för barn, ha samtal kring film, ge stöd till filminitiativ från civilsamhället, få till en tydligare mötesplats för filmintresserade och sprida historier från hela världen genom filmens medium."

Ordet medium har 4 betydelser

 • Inom kemi, konst
 • Inom spiritism, klärvoajans
 • Inom media
 • Inom matematik
kemi, konst
spiritism, klärvoajans
media
matematik

Vad betyder medium inom kemi, konst ?

en vätska som målaren blandar med pigment för att göra färg

Översättningar (inom kemi, konst)

Engelska
 • medium  [ spiritism, klärvoajans ]

Möjliga synonymer till medium (inom kemi, konst)

Ordet medium inom spiritism, klärvoajans

en person som förmedlar kontakt mellan andra sidan; de avlidna, och de levande

Översättningar (inom spiritism, klärvoajans)

Engelska

Möjliga synonymer till medium (inom spiritism, klärvoajans)

Ordet medium inom media

olika mediakanaler såsom ex. radio, tidningar och TV

Översättningar (inom media)

Engelska
 • medium  [ spiritism, klärvoajans ]

Möjliga synonymer till medium (inom media)

Ordet medium inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till medium (inom matematik)

Möjliga synonymer till medium (inom matematik)

Diskussion om ordet medium

medium

mediums
Substantiv

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till medium (inom matematik)

Hur används ordet medium

 • "fish require an aqueous medium"
 • "he consulted several mediums, until he finally got the answer"

Ordet medium har 10 betydelser

 • Inom generell
 • Inom media
 • Inom miljövetenskap
 • Inom media
 • Inom fysik, kemi
 • Inom kemi, konst
 • Inom biologi, kemi
 • Inom matematik
 • Inom spiritism, klärvoajans
 • Inom ALLMÄNT
generell
media
miljövetenskap
media
fysik, kemi
kemi, konst
biologi, kemi
matematik
spiritism, klärvoajans
ALLMÄNT

Ordet medium inom generell

Ordet medium inom media

a means or instrumentality for communicating, i.e radio, TV or newspapers

Ordet medium inom miljövetenskap

the surrounding environment

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Möjliga synonymer till medium (inom miljövetenskap)

Ordet medium inom media

an intervening substance through which signals can travel as a means for communication, i.e. a telephone line, computer cable

Översättningar (inom media)

Svenska

Ordet medium inom fysik, kemi

Översättningar (inom fysik, kemi)

Svenska

Synonymer till medium (inom fysik, kemi)

Ordet medium inom kemi, konst

a liquid with which pigment is mixed by a painter

Ordet medium inom biologi, kemi

(biology) a substance in which specimens are preserved or displayed

Ordet medium inom matematik

a state that is intermediate between extremes; a middle position

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Möjliga synonymer till medium (inom matematik)

Ordet medium inom spiritism, klärvoajans

someone who serves as an intermediary between the living and the dead

Översättningar (inom spiritism, klärvoajans)

Svenska

Synonymer till medium (inom spiritism, klärvoajans)

Möjliga synonymer till medium (inom spiritism, klärvoajans)

Ordet medium inom ALLMÄNT

an occupation for which you are especially well suited

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till medium (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till medium (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till medium (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet medium

medium

Adjektiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till medium (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet medium

 • "medium bombers"

Ordet medium har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom valuta
 • Inom kläder
matematik
valuta
kläder

Ordet medium inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till medium (inom matematik)

Möjliga synonymer till medium (inom matematik)

Ordet medium inom valuta

(of meat) cooked until there is just a little pink meat inside

Översättningar (inom valuta)

Möjliga synonymer till medium (inom valuta)

Ordet medium inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Diskussion om ordet medium