surroundings

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet surroundings

surroundings

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet surroundings har 2 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom ALLMÄNT
biologi
ALLMÄNT

Ordet surroundings inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till surroundings (inom biologi)

Möjliga synonymer till surroundings (inom biologi)

Ordet surroundings inom ALLMÄNT

Synonymer till surroundings (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till surroundings (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet surroundings