betaga

Verb

Översättningar

Vad betyder betaga inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
''variant av:'' beta

Möjliga synonymer till betaga

Relaterat till betaga

kval

kärlek

attraktion

uppehåll

inskränkning

förlust

förbud

obehörighet

inflytande

fråndragning

Diskussion om ordet betaga