chip

chipet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder chip inom data ?

flisa, spån, härva

Möjliga synonymer till chip

Diskussion om ordet chip

 • - 2008-03-28

  Borde även kunna vara "Pommes Frites"

 • - 2008-03-28

  Lägg till: Pommes Frites

 • - 2012-01-30

  flagnad, flagnat (exempelvis nagellack)

chip

chips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chip har 10 betydelser

 • Inom data
 • Inom allmänt
 • Inom valuta
 • Inom snickeri
 • Inom papper
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom spel
 • Inom geologi
 • Inom film
 • Inom konst
data
allmänt
valuta
snickeri
papper
amerikansk engelska
spel
geologi
film
konst

Vad betyder chip inom data ?

a small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till chip (inom data)

Vanlig betydelse av ordet chip inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till chip (inom allmänt)

Möjliga synonymer till chip (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet chip inom valuta

a thin crisp slice of potato fried in deep fat

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Synonymer till chip (inom valuta)

Möjliga synonymer till chip (inom valuta)

Vanlig betydelse av ordet chip inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till chip (inom snickeri)

Vanlig betydelse av ordet chip inom papper

Översättningar (inom papper)

Svenska

Möjliga synonymer till chip (inom papper)

Mindre vanlig betydelse av ordet chip inom amerikansk engelska

a piece of dried dung

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska
 • dynga  [ vardagligt ]

Synonymer till chip (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till chip (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet chip inom spel

a small disk-shaped counter used to represent money when gambling

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till chip (inom spel)

Möjliga synonymer till chip (inom spel)

Mindre vanlig betydelse av ordet chip inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till chip (inom geologi)

Ovanlig betydelse av ordet chip inom film

Ordet chip inom konst

the act of chipping something

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till chip (inom konst)

Möjliga synonymer till chip (inom konst)

Diskussion om ordet chip

chip

chipped
chipped
Verb

Översättningar (inom konst)

Synonymer till chip (inom konst)

Hur används ordet chip

 • "Her tooth chipped"
 • "They chipped their names in the stone"
 • "chip the glass"
 • "chip a tooth"

Ordet chip har 6 betydelser

 • Inom sport
 • Inom kemi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom skotsk engelska
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
sport
kemi
ALLMÄNT
skotsk engelska
generell
ekonomi

Vad betyder chip inom sport ?

break off; of a piece from a whole

Översättningar (inom sport)

Synonymer till chip (inom sport)

Möjliga synonymer till chip (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet chip inom kemi

break a small piece off from

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till chip (inom kemi)

Möjliga synonymer till chip (inom kemi)

Mindre vanlig betydelse av ordet chip inom ALLMÄNT

form by chipping

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till chip (inom ALLMÄNT)

Ovanlig betydelse av ordet chip inom skotsk engelska

Översättningar (inom skotsk engelska)

Möjliga synonymer till chip (inom skotsk engelska)

Ovanlig betydelse av ordet chip inom generell

chip firewood

Översättningar (inom generell)

Ordet chip inom ekonomi

läsa av kontokort i en speciell chipläsare i stället för att dra det genom en magnetremseläsare

Översättningar (inom ekonomi)

Diskussion om ordet chip