emission

emissionen
emissioner
emissionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till emission

Hur böjs ordet emission på svenska?

Obestämd singular: emission
Bestämd singular: emissionen
Obestämd plural: emissioner
Bestämd plural: emissionerna

Vad betyder emission inom miljövetenskap ?

utsändande, utgivande

Möjliga synonymer till emission

Relaterat till emission

penningväsen

offentliggörande

Diskussion om ordet emission

emission

emissions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet emission har 5 betydelser

  • Inom media
  • Inom miljövetenskap
  • Inom kemi
  • Inom generell
  • Inom politik
media
miljövetenskap
kemi
generell
politik

Ordet emission inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till emission (inom media)

Ordet emission inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Svenska

Möjliga synonymer till emission (inom miljövetenskap)

Ordet emission inom kemi

the act of emitting

Synonymer till emission (inom kemi)

Ordet emission inom generell

the release of electrons from parent atoms

the occurrence of a flow of water (as from a pipe)

Ordet emission inom politik

Synonymer till emission (inom politik)

Möjliga synonymer till emission (inom politik)

Diskussion om ordet emission