emanation

emanationen
emanationer
emanationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet emanation på svenska?

Obestämd singular: emanation
Bestämd singular: emanationen
Obestämd plural: emanationer
Bestämd plural: emanationerna

Vad betyder emanation inom kemi ?

utflöde

Relaterat till emanation

utträde

Diskussion om ordet emanation

emanation

emanations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet emanation har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom miljövetenskap
generell
kemi
miljövetenskap

Vad betyder emanation inom generell, generell ?

something that is produced by emanation

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till emanation (inom generell)

Ordet emanation inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet emanation inom miljövetenskap

Synonymer till emanation (inom miljövetenskap)

Diskussion om ordet emanation