förordna

förordnar
förordnade
förordnat
Verb

Översättningar

Synonymer till förordna

Hur böjs ordet förordna på svenska?

Presens: förordnar
Preteritum: förordnade
Supinum: förordnat

Hur används ordet förordna

 • "Det lokala rådet har förordnat att sjukhuset ska stängas"
 • "I anmälan skriver en anhörig till mannen att han behöver psykiatrisk tvångsvård och att ansvarig läkare brister i sitt ansvar genom att inte förordna det."
 • "Tryggve Emstedt fick under fredagen besked om att Migrationsverket överväger att sluta förordna honom som offentligt biträde i flyktingärenden."
 • "Brännström vill också att JK ar initiativ till att inleda en förundersökning och förordna en åklagare som utreder vad som hänt på Landstinget Dalarna i frågan."
 • "” Eftersom NN ( den åtalade, reds anm ) förnekat brott krävs för att kunna förordna om en rättspsykiatrisk undersökning att åklagaren har lagt fram övertygande bevisning om att NN har begått den åtalade gärningen."
 • "2006 infördes ytterligare möjligheter för domstolarna att förordna om medling i konflikter mellan föräldrar som alternativ till en uppslitande domstolsprocess."
 • "Det som kan hända är att man får förordna domare att döma i en annan rätt än ens egen, och då är ju mindre rätter mer sårbara."
 • "Den 27 november beslutade regeringen att förordna Lugnet som generaldirektör."
 • "Vänersborgs tingsrätt räknar med att kunna fatta ett beslut om att förordna Kent Hägglund på torsdagseftermiddagen."
 • "Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången."
 • "Valprövningsnämnden kan upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som kan antas ha inverkat på valutgången."

Vad betyder förordna inom kontor ?

utse någon till (kortare) tjänst eller uppdrag, tillsätta

Relaterat till förordna

bemyndigande

visshet

förberedelse

reglering

vilja

befallning

laglighet

Diskussion om ordet förordna