förskjuta

förskjuter
försköt
förskjutit
Verb

Hur böjs ordet förskjuta på svenska?

Presens: förskjuter
Preteritum: försköt
Supinum: förskjutit

Hur används ordet förskjuta

 • "Han försköt sin fru"
 • "Men att förskjuta byggnationen tror kommunalrådet Jan Bohman ( S ) blir för dyrt."
 • "Det är ett sätt att vinna tid för att inte ytterligare förskjuta tidsplanen för varuhusbygget."
 • "Sjuksköterskor som på arbetsgivarens initiativ går med på att förskjuta semesterperioden får en särskild ersättning."
 • "– Tidigare år har man ju accepterat att förskjuta sin semester."
 • "En del har också gått med på att förskjuta sin semester och få bonus utbetald för detta."
 • "Därför försöker också språkrören hela tiden förskjuta debatten ditåt, men i ett läge där sprängningar och skottlossningar blivit vardagsmat är det inte alldeles enkelt."
 • "De stora techbolagens hjälp till myndigheter i Coronakampen kan förskjuta maktbalansen gentemot den politiska makten, som tidigare jagade dem med böter och krav på regleringar."
 • "Den bygger mycket på att förskjuta makten från staten till familjebaserade nätverk istället."
 • "Nu talar statsministern om att förskjuta mer makt och ansvar till regeringen, vilket i så fall skulle ske på kommunernas och regionernas bekostnad."
 • "– Om man ser till att så många som möjligt får en dos, så kan man förskjuta den andra dosen."

Ordet förskjuta har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom fysik
 • Inom teknik
 • Inom geologi
bildligt
fysik
teknik
geologi

Vad betyder förskjuta inom bildligt ?

rubba något ur dess ursprungliga läge

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till förskjuta (inom bildligt)

Ordet förskjuta inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till förskjuta (inom fysik)

Möjliga synonymer till förskjuta (inom fysik)

Ordet förskjuta inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till förskjuta (inom teknik)

Möjliga synonymer till förskjuta (inom teknik)

Ordet förskjuta inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till förskjuta (inom geologi)

Möjliga synonymer till förskjuta (inom geologi)

Diskussion om ordet förskjuta

 • - 2009-08-31

  användes Inom poliskåren

förskjuten

Adjektiv

Översättningar (inom geologi)

Hur används ordet förskjuten

 • "Byggstarten av den internationella skolan blev förskjuten på grund av en tvist mellan arkitektfirman och fastighetsbolaget."
 • "Man är utvald av Gud eller till och med förskjuten av djävulen, så det är väldigt få gråzoner."
 • "– Det man då har märkt är att de har en förskjuten sömnfas som de inte kan styra över själva."
 • "Bären från mellansverige mognar senare och säsongen är också lite förskjuten i år."
 • "Om man tittar på malmkroppen så har den blivit förskjuten långt ner i marken."
 • "Med hjälp av semestervikarier, pensionärer som tar extrapass och erbjudande om förskjuten semester till annan del av året samt inhyrd personal till vissa verksamheter verkar det som att vi klarar att bemanna den verksamhet som vi planerat för."
 • "Taxi- och biltrafiken ska vara mer förskjuten mot hotellbyggnaden än i dagsläget."
 • "– Det jag är lite bekymrad över är de soim har tungt, svårt jobb och behovet av att gå vid 61 om de ska få förskjuten den möjligheten till 63."
 • "Tonåringar har dessutom ofta en förskjuten sömn där de både lägger sig och vaknar senare."
 • "På grund av avbrottet är kvällens tablå förskjuten med ungefär 15 minuter."

Möjliga synonymer till förskjuten

Relaterat till förskjuten

äktenskapsskillnad

Diskussion om ordet förskjuten