försumpning

försumpningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet försumpning

  • "I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att myndigheten gjort bedömningen med hänsyn till att bävern orsakar översvämning och försumpning på uppströms liggande åkermark och att bäverpopulationen är väl utbredd i Östergötland."

Diskussion om ordet försumpning