stockning

stockningen
stockningar
stockningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stockning

Hur böjs ordet stockning på svenska?

Obestämd singular: stockning
Bestämd singular: stockningen
Obestämd plural: stockningar
Bestämd plural: stockningarna

Ordet stockning har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom trafik
  • Inom medicin
allmänt
trafik
medicin

Ordet stockning inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till stockning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stockning (inom allmänt)

Relaterat till stockning (inom allmänt)

hinder

avbrott

uppehåll

motstånd

lojhet

orörlighet

stängning

uttalsfel

oföränderlighet

Ordet stockning inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Engelska

Synonymer till stockning (inom trafik)

Möjliga synonymer till stockning (inom trafik)

Ordet stockning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till stockning (inom medicin)

Diskussion om ordet stockning