falter

falter
faltered
faltered
Verb

Synonymer till falter

Hur används ordet falter

  • "Their enthusiasm is faltering"

Ordet falter har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom medicin
teknik
generell
medicin

Ordet falter inom generell

be unsure or weak

move hesitatingly, as if about to give way

Synonymer till falter (inom generell)

Uttryck till falter (inom generell)

Ord i uttryck för falter (inom generell)

Ordet falter inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till falter (inom medicin)

Möjliga synonymer till falter (inom medicin)

Diskussion om ordet falter

falter

Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till falter (inom medicin)

Diskussion om ordet falter