wavering

Substantiv

Översättningar

Synonymer till wavering

Ordet wavering har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom musik
politik
musik

Ordet wavering inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till wavering (inom politik)

Möjliga synonymer till wavering (inom politik)

Ordet wavering inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till wavering (inom musik)

Diskussion om ordet wavering

 • - 2008-10-31

  tveka (ungefär)

wavering

Adjektiv

Översättningar (inom musik)

Synonymer till wavering (inom musik)

Diskussion om ordet wavering

waver

waver
wavered
wavered
Verb

Översättningar

Ordet waver har 6 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom fotografi
 • Inom textil
 • Inom musik
medicin
norgespec
generell
fotografi
textil
musik

Ordet waver inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet waver inom norgespec

Synonymer till waver (inom norgespec)

Ordet waver inom generell

Synonymer till waver (inom generell)

Uttryck till waver (inom generell)

Ordet waver inom fotografi

Synonymer till waver (inom fotografi)

Ordet waver inom textil

sway to and fro

Synonymer till waver (inom textil)

Ordet waver inom musik

Synonymer till waver (inom musik)

Diskussion om ordet waver